(04) 3 996 5010 kapanovietnam@gmail.com

Hệ thống UF 6 m3/h Kapano

Hệ thống UF 6 m3/h Kapano là ứng dụng công nghệ màng UF sử dụng áp lực loại bỏ hoặc các hạt vật chất (bao gồm cả chất keo và phù sa) từ nước. Hệ thống UF Kapano đáng tin cậy hơn nhiều so với một bộ lọc áp lực đa lớp chỉ loại bỏ khoảng hạt có kích thước lớn 10 micron,...