(04) 3 996 5010 kapanovietnam@gmail.com

Than họat tính dạng hạt Jacobi

Than hoạt tính (AC) là một vật liệu tự nhiên có nguồn gốc từ than đá, than bùn, gỗ, gáo dừa vv, được kích hoạt hóa bằng hơi và các cách thức khác. Than rất phổ biến do khả năng của nó để sửa chữa, khắc phục nhiều vấn đề chất lượng nước. Cải thiện hương vị và loại bỏ...

Hạt lọc Micro-Z Watts USA

Vật liệu lọc đa lớp Alamo Micro-Z tốt hơn các vật liệu lọc đa lớp thông thường do cấu trúc độc đáo của nó, cho phép hạt xâm nhập sâu vào các lớp lọc để có chất lượng lọc tốt hơn và lưu lượng tăng lên. Khả năng tải tốt hơn Chất lượng lọc tốt hơn Giảm tần suất rửa ngược...