(04) 3 996 5010 kapanovietnam@gmail.com

Reverse osmosis

Reverse osmosis (RO) is a water purification technology that uses a semipermeable membrane. This membrane technology is not properly a filtration method. In reverse osmosis, an applied pressure is used to overcome osmotic pressure, a colligative property, that is...

Kapano pure water line components

Dây chuyền lọc nước tinh khiết Kapano sử dụng cho chế biến thực phẩm, đồ uống, sản xuất điện tử, tinh chế nước cho y tế, sản xuất dược phẩm. Dây chuyền lọc nước tinh khiết Kapano tích hợp nhiều công đoạn xử lý nước khác nhau để đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt...